fb.jpg
EN

Gwarancja

 

5mm.studio udziela na wszystkie swoje produkty 12 miesięcznej gwarancji obejmującej braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału oraz zachowanie funkcji produktu. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę reklamowanego produktu na wolny od wad, a w przypadku braku produktu identycznego, na inny o podobnym standardzie spełniający takie same funkcje.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru, gdyż jest to naturalną konsekwencją jego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji. Aby zgłosić reklamację należy skontaktować się z 5mm.studio przedstawiając oryginalny dowód zakupu.